Mixotrofie om meer algen te kweken tegen een lagere prijs

Algen produceren is waardevol, maar duur. Is het mogelijk om de hoeveelheid algenbiomassa te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen?Dankzij dr. Fabian Abiusi onderzoekt Algreen een kweektechniek die algenproducenten kan helpen om twee keer zoveel biomassa te verkrijgen en tegelijkertijd minder geld uit te geven: dit is mixotrofie.

Hoe werkt het?

Het autotrofe proces waardoor algen kunnen groeien, moet licht en CO2 omzetten in koolstofverbindingen en daarbij komt zuurstof vrij als bijproduct. Om deze reden is ventilatie noodzakelijk om CO2 te leveren en zuurstof af te voeren. Sommige microalgen kunnen heterotrofie gekweekt worden zonder licht en met suikers als koolstof- en energiebron. In dit proces verbruiken algen O2 en produceren ze CO2. Ook in dit geval is ventilatie nodig om O2 te leveren en CO2 af te voeren. In beide gevallen is de benodigde ventilatie een belangrijk onderdeel van de productiekosten.

Mixotrofie combineert autotrofe en heterotrofe productie van microalgen. Op deze manier dient het bijproduct van het ene proces als grondstof voor het andere. Dankzij experimenten met Chlorellasorokiniana en Galdieriasulphuraria in een afgeslotenfotobioreactor, ontdekte dr. Abiusi dat bij mixotrofiedetoevoeging van suiker het mogelijk maakt om de bioreactor zonder ventilatie te laten werken. In plaats van suiker zouden ook reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie kunnen worden gebruikt waardoor de algenproductie verduurzaamd kan worden.

Hoeveel kunnen we besparen?

Mixotrofie maakt het mogelijk om zonlicht te gebruiken met dezelfde efficiëntie als een autotrofe cultuur, terwijl de biomassa-productiviteit wordt verdubbeld. Volgens de schatting van Dr. Abiusi zal het verhogen van de biomassaproductiviteit en het verwijderen van ventilatie naar verwachting de productiekosten van microalgen halveren.