Sinds 2016 helpt Algreen spirulina bedrijven bij het verkrijgen van biologische certificering, met name in Italië. Het voordeel van het werken met een groep die al weet hoe het proces werkt, is opmerkenswaardig: door de jaren heen heeft Algreen managementmodellen ontwikkeld die zijn goedgekeurd door bedrijven en certificatie-instellingen. Onze ondersteuning zorgt voor een eenvoudiger traject tijdens verschillende fasen. De ervaring van Algreen-operators en hun wetenschappelijke kennis maken hen ook een belangrijke referentie voor technisch advies.

Ondersteuning bij het indienen van dossiers

Om biologisch gecertificeerd te worden, moeten bedrijven het spirulina groeimedium behandelen met zouten en meststoffen, zoals gespecificeerd in de biologische richtlijnen EC 834/2008 en EC 899/2008. Algreen biedt een geconsolideerd recept met producten en hoeveelheden voor de aangegeven mediaformulering.

Biologische telematicaregisters

Algreen heeft een app geïmplementeerd om het registeren voor bedrijven gemakkelijker te maken. Deze biologische registers, waarin alle bedrijfsactiviteiten worden bijgehouden, worden door de certificatie-instellingen opgevraagd tijdens inspectiebezoeken. De nieuwe app versnelt het proces, waardoor het verzamelen en beheren van gegevens eenvoudiger wordt.

Registri biologici telematici

Una app, implementata direttamente da Algreen e introdotta ai clienti tramite video tutorial esplicativi, permette l’agile compilazione dei registri biologici che tengono traccia delle diverse attività svolte dall’azienda. Questi registri sono necessari agli Enti di controllo ad ogni visita ispettiva. La nuova app rende efficienti raccolta e gestione dei dati, velocizzando la procedura

Voor meer informatie en een offerte
bio.certification@algreen.eu